Om museiföreningen

Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg, förkortat mf VCJ, bildades den 16 augusti 2003. De sista tågen på större delen av Västra Centralbanan hade gått i början på 1990-talet och järnvägen mellan Limmared och Ekefors hade bokstavligen lagts i träda. Kring Tranemo samhälle hade spåren brutits upp, men i övrigt låg järnvägen kvar. När vi bildade föreningen hade vi fått veta att en upprivning var planerad av spårsträckan norr om Ambjörnarp. Efter ett drygt decenniums mer eller mindre tystnad kring banans öde, började det hända saker.

Många telefonsamtal och brev hjälpte dock inte för att bevara järnvägssträckan Ambjörnarp-Limmared, vare sig för museitrafik eller dressincykling, vilken sedan länge var etablerad med Ambjörnarp som utgångspunkt. Sedan godstrafiken lagts ned har man kunnat cykla dressin från Ambjörnarp till Sjötofta, men även till Tranemo och Limmared. Gamla beslut gjorde sig dock gällande och spåret norr om Ambjörnarp skulle rivas upp. Genom påverkan hos Banverket och Tranemo kommun kunde vi dock bevara Ambjörnarps stationsområde, med tillhörande linställverk för växlar och spårspärrar, intakt. Ett förhållandevis gott resultat med tanke på utgångsläget.

Banan som var kvar mellan Ambjörnarp och Landeryd mätte cirka fyra mil, och många möjligheter fanns naturligtvis för sträckan, där varje del hade sina egna förutsättningar i form av ägare, spårstandard m.m.

Hos delar av föreningen växte snart ett intresse fram för att bevara Landeryds stationsmiljö med tillhörande lokstall, och därifrån bedriva trafik med museala järnvägsfordon. För att underlätta detta arbete visade det sig lämpligast att Landeryds lokstall fick en egen förening; Landeryds Järnvägsmuseum.

mf VCJ fick sedan mera rollen av en museiförening, med den största kraften lagd på bevarandet och utvecklandet av Västra Centralbanan, som en historiskt viktig länk för bygden och dess invånare. Vi har sedan dess bland annat genomfört flertalet spårröjningar tillsammans med både Ambjörnarps Byalag och Sjötofta Samhällsförening, samt informerat om järnvägens betydelse genom utställningar. Dessutom medverkade vi på Riksantikvarieämbetets ”Kulturhusens dag” den 10 september 2006, då vi tillsammans med Ambjörnarps Byalag kunde visa upp Ambjörnarps stationsmiljö och fira Västra Centralbanans 100-årsjubileum. Medlemmarna har därtill på möten bjudits på såväl filmvisning som bildvisning genom åren.

Inom mf VCJ vill vi idag främst bevara och utveckla de järnvägsmiljöer som finns kvar längs banan, och även stödja Ambjörnarps Byalag i deras arbete med dressinuthyrningen. Vi vill också uppmärksamma hela Västra Centralbanan, som till största del finns kvar som cykelbana, norr om Ambjörnarp. Flertalet järnvägsattribut finns kvar där, så som stationshus och dylikt, längs vägen till Falköping. Att informera, intressera och engagera andra i vår järnvägs historia är ett omfattande arbete och det finns mycket kvar att göra. Som intresseförening följer vi också debatten om Västra Centralbanans kvarvarande och betydelse för turismen. Ett långsiktigt framtida mål är att kunna trafikera delar av den kvarvarande banan Ambjörnarp-Landeryd med rälsbuss, men idag finns ingen plan för det arbetet.

Annonser