Kategoriarkiv: Föreningsnytt

Medlemsbrev med inbjudan till årsmöte

Nu är det dags för årsmöte igen! Lördagen den 11 april ses vi i Falköping.

Medlemsbrev med verksamhetsberättelse och inbjudan till årsmötet

Välkommen!

Styrelsen

Annonser

Årsmöte och föredrag om rälsbussar den 22 mars 2014

Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg kallar till öppet årsmöte och föredrag om rälsbussar lördagen den 22 mars 2014 kl. 12.00 i Folkets hus, B-salen, Nygatan 24, Ulricehamn.

Anders Jansson, Göteborg, håller ett föredrag med titeln ”Stålrälsbussar under tre decennier”. Särskild betoning sker på den så kallade YBo6-familjen, vars fordon trafikerade VCJ från maj 1957 fram till den absoluta nedläggningen i juni 1988.

Mer om årsmötet och föredraget läser du i vår inbjudan (.pdf).

Varmt välkommen! hälsar styrelsen – Tomas Themar, Johan Bjerke, Ingemar Hultin, Tora Widfeldt, Lars Öberg

Anteckningar från medlemsmöte 1

Ambjörnarp 2003-11-15

Närvarande: 7 personer

Inledning

Axel Demker hälsade välkomna till mötet, som påbörjades i Ambjörnarps godsmagasin, vilket utlånats av byalaget.

Syftet med dagens möte var att samla medlemmarna för att lära känna varandra lite mer på riktigt, ge möjlighet att studera järnvägen på plats, informera om vad som gjorts och var vi står samt dra upp riktlinjer för kommande arbete.

Axel berättade lite om stationsområdet, som i Ambjörnarp är ett av de mest välbevarade på VCJ. I byn bor en bit över 500 personer. Godsmagasinet har renoverats så sent som i somras. I övrigt har man på stationsplan anlagt minigolf- och boulebana under de senaste åren. I det gamla stationshuset finns Byakrogen vilken är ett populärt utflyktsmål för såväl bybor och andra. Här sker också uthyrning av dressiner. Dressinerna är i princip fullt bokade under sommaren. Cykling sker till Sjötofta, stationen närmast söderut, omkring sju kilometer bort. Järnvägsområdet är väl bevarat med linställverk, plattform, plåtstins m.m. Även bangården är intakt. Samarbete och en god relation med byalaget borde vara av högsta vikt för föreningen.

Föreningen bildas

Föreningen bildades efter att Axel och Johan uppmärksammat att Banverket höll på att upphandla rivning av sträckan Limmared-Ambjörnarp. Beslut om rivning togs redan 1996. Så skall nu ske och arbetet var planerat att starta i oktober. Emellertid har upphandlingen överklagats av en av anbudsgivarna, varför arbetet försenas. För dagen händer alltså inget.

Då banan skulle rivas beslutade vi att lägga kraft på att bevara Ambjörnarps bangård intakt. Det gäller norra växeln och norra vägövergången samt därmed också att behålla ställverket orört. Det är inte osannolikt att vi når detta mål.

Längs spåret

Sträckan mellan Ambjörnarp och Landeryd kvarligger i sin helhet, vilket inte bara innefattar spår utan också tavlor, vägskydd m.m. Mellan Ambjörnarp och Sjötofta bedriver byalaget dressincykling. Någon konfliktsituation mellan föreningens trafikplaner och byalagets dressinuthyrning ses inte idag och får heller inte uppstå.

Ner mot nästa station, Ekefors, behövs röjningsinsatser då det bitvis är kraftigt igenväxt. Mellan Ekefors och Smålands Burseryd bedriver skrothandeln spårtrafik sedan 1996. Det bör vara viktigt för föreningen att upprätthålla en god relation med skrothandeln. Sista sträckan från Burseryd till Landeryd ägs av Banverket och trafikeras av Green Cargo. Något nedläggningshot för denna trafik verkar inte finnas idag.

Projekt

Att hjälpa byalaget med skötseln av sträckan Ambjörnarp-Sjötofta och att själva utföra röjning på sträckan Sjötofta-Ekefors diskuterades som ett projekt för kommande säsong. En prydlig bana sänder positiva signaler och visar på vår ambition att starta trafik.

Någon tidsplan borde finnas. VCJ fyller 100 år 2006, senast då bör vi ha eller ha haft åtminstone några utfärdståg. Vi konstaterade att banan redan idag är godkänd för trafik mellan Landeryd och Ekefors.

När det gäller trafiken skall detta prioriteras. Undersökas skall vad som krävs för att föreningen skall få ett eget trafiktillstånd.

Fordonsförvaring

En förening med fordon måste kunna förvara dessa inomhus. Dessutom behövs en ändamålsenlig lokal för att kunna arbeta med fordonsunderhåll och ombyggnad av de fordon vi kan tänkas få till oss.

Förutom lokstallet i Landeryd saknas – sannolikt – sådana lokaler längs banan. Lokstallet har tidigare använts för förvaring av beredskapslok men är nu nästan tömt. Flera närvarande har besökt platsen och konstaterat att byggnaden är i acceptabelt till gott skick. Ägandet har nyligen hamnat hos Banverket, vilka ännu inte hunnit ta ställning till byggnadens framtid. En rivning eller försäljning till extern part vore förödande för föreningen. Får vi tillgång till lokstallet är även Nässjö Järnvägsmuseum intresserade. De behöver fler inomhusplatser.

Administrativt arbete

Medlemsrekrytering har främst skett via SJK:s debattforum Postvagnen på Internet, respons från tillfällen vi synts i press samt ”mun-till-mun-metoden”. Föreningens hemsida lanserades i veckan. Omedelbart steg medlemsantalet med 5 och idag är vi ungefär 25 stycken. Hemsidans adress är hem.passagen.se/mfvcj.

Avslutning

Fem medlemmar valde att avsluta med en dressintur till Sjötofta. Förutom en trevlig utflykt fick vi oss en uppfattning av skicket på räls, slipers, broar, vägskydd och Sjötofta bangård. På det hela taget är banan i bra skick, inte minst med tanke på avsaknaden av underhåll under många år. Slipersbyte kommer att behövas i en eller annan form. Samtliga sliprar är i dåligt skick, även om inte alla är uppruttna. Bäst är skicket runt växlar. Vid ett byte behöver inte alla sliprar bytas. Bangården och stationsområdet i Sjötofta är intakt, om än något förfallet. Söder om Sjötofta är banan röjd några hundratal meter, bl.a. för en sevärd domarring alldeles vid sidan om spåret.

Vid anteckningarna: Johan Bjerke, sekreterare