Järnvägshistorisk resa den 29 oktober

Välkommen till järnvägshistorisk resa utmed sydligaste delarna av Västra Centralbanans Järnväg (VCJ)! Resan äger rum lördagen den 29 oktober 2016

Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg (mf VCJ) grundades 2003 för att minnas den järnväg som 1906 invigdes mellan Landeryd i söder och Falköping i norr med järnvägsknutar även i Limmared och Ulricehamn.

I oktober 2008 företogs en guidad resa Falköping–Ulricehamn–Limmared. I september 2009 var det tid för guidad resa Limmared–Landeryd.

I höst, närmare bestämt lördagen den 29 oktober 2016, blir det resa utmed sträckan Hällabäck–Burseryd–Broaryd–Landeryd. Samling sker vid Torget i Burseryd (intill Danielssons affär) kl. 12.00. Därefter styrs kosan till Hällabäck, där resan söderut påbörjas.

I juni 2016 meddelade Trafikverket, att underhållet på sträckan Landeryd–Smålands Burseryd, 14,8 km, skall upphöra den 10 december 2017. Detta beslut kan inte överklagas, förklarar man också. Till saken hör att godstrafiken till Burseryds bruk upphörde den 27 mars 2014. Under 2014 och 2015 gick ett antal utfärdståg – i samband med Tågdagar i Landeryd och genom Svenska motorvagnsklubbens försorg. Sedan slutet av september 2015 har inga andra rörelser än Trafikverkets egna skett på banan. I Landeryd har banansvariga lagt en betongsliper över spåret vid utfartssignalen och bundit fast med kätting. Trafikverket verkar göra allt för att förhindra någon från att begära tågläge, fastän banan fortfarande – rent formellt – är öppen för trafik. Det är i december nästa år som underhållet skall upphöra. Hur mycket underhåll som skett under 2016, är dock mycket svår att avgöra.

Medtag egen matsäck! Guide blir Tomas Themar från föreningen. Resan företas med minibuss och det antal privatbilar som blir nödvändigt. Frågor besvaras via e-post.

Styrelsen
genom Tomas Themar

 

 

 

 

Annonser