Årsmöte och föredrag om rälsbussar den 22 mars 2014

Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg kallar till öppet årsmöte och föredrag om rälsbussar lördagen den 22 mars 2014 kl. 12.00 i Folkets hus, B-salen, Nygatan 24, Ulricehamn.

Anders Jansson, Göteborg, håller ett föredrag med titeln ”Stålrälsbussar under tre decennier”. Särskild betoning sker på den så kallade YBo6-familjen, vars fordon trafikerade VCJ från maj 1957 fram till den absoluta nedläggningen i juni 1988.

Mer om årsmötet och föredraget läser du i vår inbjudan (.pdf).

Varmt välkommen! hälsar styrelsen – Tomas Themar, Johan Bjerke, Ingemar Hultin, Tora Widfeldt, Lars Öberg

Annonser