Rälsbuss i sommargrönskaVästra Centralbanans Järnväg – VCJ – invigdes den 21 december år 1906. Järnvägen sträckte sig från Falköping, via Ulricehamn och Limmared, till Landeryd. Där anslöt VCJ till linjen Halmstad-Nässjö. Den 11 juni 1988 gick det sista persontåget från Ulricehamn till Sjötofta.

mf VCJ bildades 2003 och är en av trettiotalet svenska järnvägsmuseiföreningar. Vi har samlats kring det som finns kvar av Västra Centralbanans Järnväg, som vi vill bevara och utveckla till ett levande järnvägsmuseum.

mfVCJ:s logotype